Unitat de memòria

A qui s’adreça?

Persones amb deteriorament cognitiu lleu o en fase incipient, o en situació de diagnòstic derivades per Centres d’Atenció Primària de Nou Barris.

A càrrec de Fundació Uszheimer

Quin horari té?

Dimarts i dimecres de febrer a desembre, de 12 a 13.30 h (juliol i agost tancat)