Targeta sanitària europea

La targeta sanitària europea (TSE) és el document necessari per rebre atenció mèdica gratuïta en un altre país europeu.

T.SanitariaE

Podrà sol·licitar la TSE per Internet, a través de la Seu electrònica de la Seguretat Social: sense necessitat de certificat digital, o trucant al telèfon gratuït 901 16 65 65, si és treballador o pensionista del sistema espanyol de Seguretat Social, tant per a vostè com per als seus beneficiaris.

En alguns supòsits no es pot sol·licitar a través d’aquest servei, sinó que cal presentar-se a qualsevol dels centres d’atenció i informació de la seguretat social (CAISS) a demanar-la, sempre amb cita prèvia que es pot demanar des de l’adreça electrònica de la seu o per telèfon: 901 106 570

En cas que us calgui utilitzar-la, haurà d’anar acompanyada d’un document acreditatiu d’identitat (DNI, passaport,..).

Si el país en què la utilitzeu té establerts cànons o taxes moderadores per a utilitzar alguns serveis, caldrà que els aboneu de la mateixa manera que els habitants d’aquell país.

Més informació a la pàgina web de la Seguretat Social