Unitat d’atenció a la ciutadania

UAAU CAP Guineueta

El personal d’aquest servei té com a objectiu acollir i informar l’usuari quan ve al CAP

  • Altes targeta sanitària
  • Programació de visites
  • Atenció telefònica
  • Tramitació de proves complementàries i visites a altres professionals per derivació del vostre metge
  • Assignació i canvis de metge i infermera
  • Entrega de comunicats de baixa laboral autoritzats pel vostre metge
  • Recollida i tramitació de queixes, suggeriments i agraïments
  • Tràmits administratius
  • Programació d’atenció a la dona