Treball social

Funcions:

  • Valoració de risc social
  • Assessorament sobre recursos socials, sanitaris, psicològics i jurídics.
  • Abordatge de problemes socials ja sigui en el centre com a domicili, i suport al malalt i al cuidador.
  • Proporcionar atenció preventiva, assistencial i de reinserció social tant en consulta espontània com programada a aquelles famílies o persones amb problemes socials que influeixen directa o indirectament en la salut.
  • Promoció i participació en l’avaluació dels aspectes culturals, socioeconòmics i de risc sociosanitari de la població assignada a l’EAP.
  • Participació en programes de salut.
  • Vetllar perquè l’EAP integri els aspectes relacionats amb la reinserció social en l’atenció a la població.