Qui som

L’Equip d’Atenció Primària (EAP) Guineueta, ubicat al Districte de Nou Barris de Barcelona, l’integrem un conjunt de 65 professionals que tenim com a missió donar una atenció de màxima qualitat a la població a càrrec nostre, basada en l’eficiència, l’evidència científica i la millora continuada.

L’EAP depèn orgànicament de l’Institut Català de la Salut, l’entitat pública proveïdora de serveis sanitaris més gran de Catalunya, i actualment tenim una població assignada de 27.293, amb un índex de freqüentació és de 6,99 visites/persona/any.

ics

Per als professionals de l’EAP Guineueta el ciutadà és l’eix central pel qual es mou la nostra organització.

A més de detectar, resoldre i fer el seguiment de problemes de salut, també tenim una important funció en la prevenció de les malalties, la promoció de la salut, l’educació sanitària i el foment de l’autocura de la nostra població.

EAP Guineueta

Entre els valors adoptats volem destacar els següents:

  • Compromís amb la millora contínua
  • Treball en equip com a eina per millorar la qualitat del nostre servei
  • Actitud de respecte
  • Equitat en el tracte i decisions preses
  • Compromís amb la sostenibilitat econòmica i social
  • Transparència
  • Comunicació

Ressaltem també la implicació alhora personal i professional dels membres de l’equip, amb una atenció orientada a les persones, adaptada a les seves necessitats reals de salut i fonamentada en l’aprenentatge i la cultura de la millora continua i la seguretat tant de tots els professionals de l’equip com de la població, cercant la màxima qualitat com a factor distintiu dels nostres serveis, intentant aconseguir d’aquesta manera un alt nivell de satisfacció i confiança, tant de la població com dels nostres professionals.

Dintre de les activitats que implantem, hem posat en marxa aquesta pàgina web, que vol ser una via més de contacte amb la nostra població, que contribueixi a millorar encara més la comunicació i la informació sobre els nostres serveis i temes de salut. No pretén aquesta via, de cap manera, substituir l’atenció personalitzada i directa que sempre continuarem oferint als nostres usuaris.

Francisco J. Luque Mellado

Director EAP Guineueta