La vostra opinió

Ens interessa la vostra opinió envers el centre i us agrairem que ens la feu arribar:

  • Concertant una cita amb la responsable del Servei d’Atenció a la Ciutadania per telèfon o bé al taulell de recepció del centre
  • Per correu electrònic: eapguineueta8f.bcn.ics@gencat.cat
  • Mitjançant fulls de suggeriments, agraïment o reclamació que podreu trobar al centre