Grups Psicoeducatius

ACOMPANYAMENT AL DOL

Població diana: persones majors d’edat que es trobin en procés de dol normatiu

Lloc: Aula d’Educació Sanitària del Cap Guineueta

Horari: Dijous de 11.30 a 13.00h

Durada: del 18 de maig al 3 d’agost (12 sessions)

AFRONTAMENT I GESTIÓ DE L’ANSIETAT 1 (Matí):

Població diana: persones majors d’edat amb simptomatologia ansiosa lleu

Lloc: Aula d’Educació Sanitària del Cap Guineueta

Horari: Dimarts d’11.30 a 13.00h

Durada: del 16 de maig al 27 de juny (6 sessions)

AFRONTAMENT I GESTIÓ DE L’ANSIETAT 2 (Tarda):

Població diana: persones majors d’edat amb simptomatologia ansiosa lleu

Lloc: Espai Social de salut comunitària del Cap Guineueta

Horari: dimecres de 17.30 a 19.00h

Durada: del 17 de maig al 21 de juny (6 sessions)

HIGIENE DEL SON:

Població diana: persones majors d’edat amb problemes de la son no orgànics (insomni, alteracions del cicle son-vigília).

Lloc: Espai Social de salut comunitària del Cap Guineueta

Horari: Dilluns i Dimecres de 15.00 a 16.30h

Durada: de l’1 de juny al 22 de juny (6 sessions)

ESTIMULACIÓ COGNITIVA:

Població diana: persones majors de 65 anys amb pèrdua subjectiva de memòria (sense diagnòstic).

Lloc: Aula d’Educació Sanitària del Cap Guineueta

Horari: Dimarts i dijous de 9.00 a 10.30h

Durada: del 16 de maig al 29 de juny.