Grup Preparació al Naixement

A qui s’adreça?

Dones embarassades a partir del segon trimestre de gestació. La llevadora ofereix l’assistència al grup.

A on?

Sessions online. Plataforma ZOOM