Grup Postpart

A qui s’adreça? Dones que hagin tingut un part recentment. La llevadora ofereix l’assistència al grup.

A on? Sessions online. Plataforma ZOOM