Gent Gran

Servei d’Ajuda a Domicili

Per tal de poder accedir a aquest servei, primer s’ha de sol·licitar el Grau de dependència.

El Servei d’Ajuda a Domicili pot incloure:

Treballador/a familiar (Centre de Serveis Socials de l’Ajuntament)

Auxiliar de la llar (Centre de Serveis Socials de l’Ajuntament – servei complementari al servei de treballador/a familiar)

 

Teleassistència/dispositius d’alarma/servei de localització*

Sol·licitar al CAP o al Centre de Serveis Socials de referència.

El servei de teleassistència és per persones majors de 75 anys o menors de 75 anys amb una discapacitat i amb barem de mobilitat i/o de 3a persona reconegut o amb un grau de dependència reconegut.

*El servei de localització és per persones amb deteriorament cognitiu

 

Programes per reduir l’aïllament social: VINCLES/Baixem al Carrer/Voluntariat per gent gran

Sol·licitar al CAP o al Centre de Serveis Socials de referència.

 

Ajuts tècnics

Audiòfons:

GAESAmplifon

Adaptació funcional de la llar

Sol·licitar al Centre de Serveis Socials o CAP de referència

Banc del moviment: Banc ortopèdic

C/Manuel Sanchis Guarner, 14   610 223 707

Enviar un correu electrònic a bancdelmoviment@bcn.cat indicant el nom i els cognoms, el telèfon i/o el correu electrònic de contacte i el producte de suport que necessiteu

 

RESPIR

És un programa de suport adreçat a les famílies cuidadores que tenen al seu càrrec persones més grans de 65 anys amb un determinat grau de dependència.

Sol·licitud i més informació

 

RESPIR PLUS+

És un programa d’ajuts econòmics per facilitar que les persones grans amb necessitat de cura continuada puguin estar temporalment en un centre residencial privat per a gent gran. Per tal de gestionar-lo:

Descarrega el full de sol·licitud al web 
– Presenta’l a qualsevol registre oficial, juntament amb la documentació especificada en
les bases de la convocatòria

Per a més informació dels programes RESPIR i RESPIR PLUS+, feu clic aqui