Discapacitat

Per tal de fer la sol·licitud de reconeixement o revisió del Grau de Discapacitat:

Primer: Demanar full de sol·licitud al CAP

Segon: Entregar sol·licitud juntament amb informes mèdics/psicològics a Oficina d’Afers Socials i Famílies.

Els beneficis de la discapacitat i el lloc a on adreçar-nos per demanar-los són els següents: 

  • Targeta acreditativa de la discapacitat (Oficina Afers Socials i Famílies)
  • Targeta Rosa: Oficina Atenció al Ciutadà (Pl. Major de Nou Barris, 1 – Tel. 010)
  • Targeta Blanca (taxis): Oficina Atenció al Ciutadà (Pl. Major de Nou Barris, 1 – Tel. 010)
  • Declaració de la Renta: Agència Tributària (C/ de les Ciències, 15-17 Tel. 93 420 70 60)

Podeu imprimir les sol·licituds fent clic als següents enllaços (obrir-los amb el navegador Internet Explorer):

Sol·licitud reconeixement/revisió grau de discapacitat:

Més informació:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-o-revisio-del-grau-de-la-discapacitat