Dependència

Per tal de fer la sol·licitud de reconeixement o revisió del Grau de Dependència:

Primer: Demanar full de sol·licitud al CAP o Centre de Serveis Socials de referència. Cal trucar al telèfon 93 619 73 11 per conèixer centre de referència:

  • C/Enric Casanovas, 73
  • C/Vidal i Guasch, 76
  • C/ de la Selva, 61)

Segon: Entregar sol·licitud juntament amb informe mèdic al Centre de Serveis Socials de referència o bé a l’Oficina d’Afers Socials i Famílies de dilluns a divendres de 9-14h a:

  • C/Cuba, 2 (cantonada Fabra i Puig)
  • C/Vallcivera, 12,
  • Plaça Pastrana, 15

 

Podeu imprimir les sol·licituds fent clic als següents enllaços (obrir-los amb el navegador Internet Explorer):

Sol·licitud de reconeixement grau dependència:

Sol·licitud revisió de grau de dependència:

 

Més informació:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia